Bedrijfsprocessen visualiseren

Wij brengen uw processen stap voor stap in beeld en beschrijven de werkzaamheden per processtap. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat de output informatie bevat voor de input in de volgende processtap.

In een verdere verdieping wordt de communicatie van de output in beeld gebracht en hoe de input eventueel automatisch in het systeem komt.