ERP debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer kan ook geautomatiseerd worden

Na de facturatie is het wachten op de betaling van de facturen. Daar wordt vaak veel tijd aan besteed, maar dat kan ook automatisch. Het kan dagelijks, wekelijks of elke termijn welke jij wil. Je dient er alleen voor te zorgen dat de bankgegevens verwerkt zijn in de financiële module van je ERP systeem, bij veel systemen kan dit ook al automatisch gebeuren

Wij implementeren een bewakingsmodule die controleert of er openstaand posten zijn waarvan de betalingstermijn is verlopen, als deze worden aangetroffen, wordt automatisch een mailbericht aangemaakt met een betalingsherinnering, het mailbericht wordt automatisch verstuurd en gearchiveerd.

Er kan gewerkt worden met verschillende herinnering lay-outs zodat er automatisch een incasso dossier wordt opgebouwd voor het geval dat je een incassoprocedure moet opstarten.

 

Voorbeeld van een lay-out structuur met dossier opbouw;

1e Aankondiging dat een betalingstermijn komt te vervallen met de vraag of alles naar wens was

2e Betalingstermijn is verstreken, met vriendelijk verzoek om factuur te betalen

3e Betalingstermijn is al x dagen verstreken met vriendelijk verzoek om factuur binnen x dagen te betalen.

4e Laatste vriendelijk verzoek om factuur binnen x dagen te betalen omdat we anders genoodzaakt zijn de klant in gebreke te stellen.

5e Een in gebreke stelling van de klant, met vermelding als factuur niet betaald wordt binnen x dagen de vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau

6e Dat vordering uit handen is gegeven en dat correspondentie betreffende de vordering alleen nog met het incassobureau mogelijk is.

 

Je kunt de lay-outs door een jurist laten toetsen zodat je zeker weet een gedegen incasso dossier te hebben opgebouwd

Natuurlijk zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld bij een dispuut, de procedure betreffende een klant of factuur te stoppen of te bevriezen.

Hoe werkt debiteurenbeheer binnen jullie organisatie?

Deel op
Social
Media