Slim factureren met ROI4U

Om data analyse zinvol te maken moet je zinvolle data creëren

Met de facturatie module van een ERP systeem kun je bijvoorbeeld een tekstregel factureren welke de omzet door boekt naar een algemene omzetrekening in je financieel pakket. Dan heb je gefactureerd en kun je de “openstaande” posten beheren (debiteurenbeheer).

Je kunt ook op artikelnummer factureren dan kun je ook inzicht krijgen op de omzet op artikelniveau. Meestal houdt hiermee ook het implementeren van de ERP omgeving op.

 

Dat kan veel slimmer

 

Integreer je businessplan met je financiële administratie

 

Welke groeiplannen heb je met welke producten en diensten wil je gaan groeien? Maak daar eens productgroepen van, koppel alle artikelen die bij je groeidoelstellingen horen aan de productgroepen die je daarvoor hebt gemaakt. Zorg dat elke productgroep is gekoppeld aan een eigen (grootboek) omzetrekening. Dit kun je ook doen met de kostprijs inkopen en voorraad (grootboek) rekeningen.

 

Nu geeft een Balans / Winst & Verlies overzicht uit je financiële administratie direct begrijpelijke cijfers weer van de omzetontwikkelingen van je groeiplannen. Zo wordt het leuker om je cijfers / ontwikkelingen te monitoren en kun je tijdig bijsturen als de geprognotiseerde groei niet volgens verwachting gaat.

 

Natuurlijk kunnen we nog verder gaan, door de implementatie te koppelen aan je order of offerte systeem. Dan kun je inzicht krijgen over de groei op basis van uitstaande offertes of lopende orders / projecten.

 

Denk je daar zijn wij te klein voor, is de kans groot dat dat zo blijft, wil je echt gaan groeien, dan kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen.

 

🔹 Ben je bekend met de koppeling tussen de strategische bedrijfsplannen en ERP implementatie om de omzet en kosten te managen?

Deel op
Social
Media