Pakketselectie fase 1 (Inventarisatie)

Plan van Aanpak
Zoals RFI (Request For Information) al aan geeft zal er een set met vragen opgesteld moeten worden waarmee de informatie die noodzakelijk is om dat een keuze te komen voorhanden komt.

Voor elke vraag telt: Dat aan het antwoord op de vraag een waardering/wegingsfactor aan toegekend moet kunnen worden. Tevens dient duidelijk te zijn of het antwoord een “knock-out”, “Nice to have” of neutraal criterium is.

De Business Consultant van ROI4U op basis van een aantal interviews met de werkgroep leden de verzamelde informatie “vertalen” naar een document wat de basis vormt voor het Pakket van Eisen en Wensen en RFI.

 

RFI fase 1
Het concept Pakket van Eisen & Wensen / RFI vragenlijst* zal aan de werkgroep worden voorgelegd ter controle en vervolgens ter goedkeuring aan de Stuurgroep. Na goedkeuring zal het pakket van Eisen & Wensen met de RFI naar de (longlist) kandidaat leveranciers worden verstuurt.

*) Eventueel kan de RFI vragenlijst worden opgesplitst in 2 gedeelte, in deel 1 ligt de focus op de keuze van de kandidaat leverancier en in deel 2 ligt de focus op de inhoud van de gezochte functionaliteit.

 

Longlist kandidaat leveranciers / implementatie partners
Op basis van het pakket van Eisen & Wensen en de RFI vragenlijst, eventueel aangevuld met door de opdrachtgever opgegeven kandidaten, wordt door de ROI4U Business Consultant een concept longlist samen gesteld. De stuurgroep bepaald naar hoeveel en welke kandidaat leveranciers* het pakket van Eisen & Wensen / RFI vragen lijst wordt verstuurt.

*) Hierbij dient het distributie model van beoogde leveranciers / pakketten in overweging genomen te worden. Dit kunnen wij toelichten tijdens een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Of kijk eerst naar de volgende fase