ICT Strategie

Om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren is er, op basis van de ondernemingsvisie, een strategisch plan / meerjarenplan ontwikkeld. In dit plan zijn de doelstellingen beschreven en de manier hoe u deze wilt realiseren. Om de voortgang te bewaken en eventuele bijstellingen door te voeren zijn mijlpalen / meetpunten van belang. Dit kan een gedetailleerd uitgewerkt plan zijn, of een samenvatting op een A4tje.

Strategie, visie, missie

 

Een bedrijfsstrategie is te omschrijven als;

……. “het totale plan van Ambitie, Missie, Visie en Doelstellingen”…..

De (toegevoegde)waarde van ICT oplossingen en mogelijkheden worden vaak niet (concreet) benoemd in het strategisch plan / meerjarenplan. Terwijl een ICT strategie u kan helpen uw medewerkers & organisatie zo gestructureerd en kostenefficiënt mogelijk uw doelstellingen te realiseren.

Wij brengen uw huidige bedrijfsprocessen en/of ICT Infra-structuur in beeld, inventariseren aanvullende eisen, wensen, doelstellingen, groeiplannen, marktveranderingen, mogelijke innovaties, etc. Op basis van de verzamelde informatie ontwikkelen wij het strategisch ICT plan waarmee u uw organisatie, conform de bedrijfsstrategie, naar het volgende niveau kunt brengen.

Wij onderhouden het plan en managen de realisatie van de gemaakte doelstellingen.


Inspiratie(s) voor onderdelen van het ICT strategieplan 

Natuurlijk kunnen we en zullen we voor uw organisatie een logisch gestructureerd strategisch ICT (groei)plan uitwerken,  met onderbouwing van de investeringen en de ROI momenten van de (deel) investeringen, de efficiëntie slagen die gemaakt worden, de verbeteringen in zowel interne als externe communicatie, het gebruik van “data” om de voortgang van doelstellingen meetbaar te volgen en te realiseren, etc. etc.  

Laat je eens inspireren door eerdere publicaties en artikelen van ROI4U op het gebied van:

Meer weten?
Wilt u weten hoe ROI4U uw ICT strategie kan ondersteunen en uw organisatie blijvend kan verbeteren? Neem dan contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of maak gebruik van de onderstaande link.