Is uw ERP omgeving al voorbereid op 9% BTW?

Is uw ERP omgeving al voorbereid op 9% BTW?

In Nederland worden diverse goederen en diensten belast met 6% (Lage) of 21% (Hoge) BTW tarief. Met ingang van 1 januari 2019 wordt lage BTW tarief verhoogd naar 9% BTW. De verhoging is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het kabinet en heeft als doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie. Door de tariefswijzigingen zullen ook ERP / boekhoudsystemen en/of kassasystemen moeten worden aangepast.

Als u niet bekend bent met de mogelijkheden van uw ERP / Boekhoudsysteem / Kassasysteem, neem dan tijdig contact op met uw leverancier of implementatie & support partner. Is deze niet bekend, neem kan contact op met ROI4U.

Niet de factuurdatum, maar de leverdatum van goederen en of diensten is bepalend voor het BTW tarief.

· Alle goederen en/of diensten geleverd voor 1 januari 2019 dienen tegen het lage BTW van 6% gefactureerd te worden ook al factureert u deze medio januari.

· Heeft u goederen vooruit gefactureerd (factuurdatum voor 1-1-2019, en goederen en/of diensten worden na 1-1-2019 geleverd, dan dient u alsnog 3% BTW te factureren.

Let er op dat voor de 3% bij te betalen BTW aan ondernemers een factuur verstuurd dient te worden. Ook is het mogelijk de oorspronkelijke factuur (gedeeltelijk) te crediteren en een nieuwe factuur uit te reiken.

Bij een doorlopende prestatie zoals een abonnement op een tijdschrift of dienst, wordt voor een langere periode vooruit gefactureerd. In het geval deze periode bijvoorbeeld een jaar of een deel daarvan bedraagt moet over de periode die na 1 januari 2019 valt, 3% BTW worden betaald.

Welke goederen worden geleverd tegen het lage BTW tarief?
Meer informatie via uw accountant of kijk eens hier bij de belastingdienst

Welke diensten worden geleverd tegen het lage BTW tarief?
Meer informatie via uw accountant of kijk eens hier bij de belastingdienst