Automatiseren begint bij organiseren!

Administratieve werkzaamheden en handelingen die op uniforme wijze veelvuldig voorkomen, zijn vaak eenvoudig te automatiseren. Dat gaat sneller (vrijwel) foutloos en voorkomt dat medewerkers gedemotiveerd raken door “dom” repeterend werk te moeten doen.

Met procesoptimalisatie bedoelen wij, alles wat nodig is om uw bedrijfsprocessen efficiënter voor de organisatie te laten werken. Door processen zoveel mogelijk te optimaliseren kan een financieel voordeel worden behaald en daarmee een verbetering van de concurrentiepositie / een concurrentievoordeel opleveren.

Van processen visualiseren naar concrete organisatieverbeteringen.

Door uw huidige bedrijfsprocessen in beeld te brengen, aanvullende eisen, wensen, doelstellingen, groeiplannen, marktveranderingen, mogelijke innovaties, etc. te inventariseren, kunnen wij op basis van de verzamelde informatie de processen zo inrichten dat elke processtap waarde toevoegt voor de klant en verspilling van arbeid of materiaal zoveel mogelijk wordt vermeden.

"Procesoptimalisatie niets nieuws"

Dat procesoptimalisatie financieel voordeel oplevert is niets nieuws, er zijn in de loop der tijd diverse methodieken ontwikkeld / gedefinieerd voor diverse marktsegmenten, welke methode of een mix daarvan aansluit bij uw organisatie kunnen we het beste beoordelen na een kennismakingsgesprek.

Voorbeelden van bekende methodes:

  • Lean (verspilling minimaliseren)
  • TOC (maximaliseren van de doorstroom)
  • Six Sigma (reduceren van variatie)
  • Agile (snel reageren op verandering)
  • Kaizen (continu verbeteren in kleine stappen)

 

Meer weten?

Wilt u weten hoe ROI4U u met het optimaliseren van processen kan ondersteunen?  Neem dan contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of maak gebruik van onderstaande link.