Vanaf 18 april 2019 geen factuur meer via PDF

Vanaf 18 april 2019 geen factuur meer via PDF

Tenminste als u zaken doet met de Rijksoverheid, decentrale overheden (gemeentes, waterschappen, etc.) of andere aanbesteding plichtige bedrijven en organisaties, zoals: ziekenhuizen, de NS, Enexis, etc.?

Besparing

Vanaf 18-04-2019 is het vereist dat facturen richting deze opdrachtgevers via “e factureren” wordt verzorgd. E-factureren of te wel elektronisch factureren is een gestructureerd digitaal bestand (geen PDF!) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd.

Omdat de facturen nu nog voornamelijk handmatig worden geboekt is hiermee veel arbeidstijd gemoeid en is een kans op fouten aanwezig,wat weer tot vertraging kan leiden. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat de overheid op termijn, jaarlijks € 1.200.000.000,00 kan besparen.