Pakketselectie fase 0 (Voorbereiding)

Aanstellen van de projectgroep
De projectgroep is verdeeld in een Stuurgroep en een Werkgroep. Elke groep heeft specifiek taken en werken samen om tot een juiste keuze te komen.

Stuurgroep
In de stuurgroep bestaat tenminste een beslissingsbevoegde van de opdrachtgever en een businessconsultant. De Stuurgroep definieert opdracht en bepaald de globale eisen & wensen, de visie en richting van het traject. Tevens kan de stuurgroep op basis van voortschrijdend inzicht besluiten wijzigingen in de opdracht definitie door te voeren.

Werkgroep
De werkgroep bestaat tenminste uit één en bij voorkeur uit meerdere medewerkers (key-users, leidinggevende van betrokken afdelingen, externe consultants, etc.) van opdrachtgever en een Business Consultant van ROI4U. De werkgroep is het aanspreekpunt voor de “dagelijkse” zaken en heeft als doel de huidige werkwijze (bedrijfsprocessen) in beeld te brengen, de knelpunten te adresseren en aanvullende eisen en wensen te benoemen. Om vervolgens in Fase 1 een vragenlijst op te kunnen stellen voor de RFI.

Planning
Een pakketselectie traject vraagt om een zorgvuldige en doordachte aanpak. De investering in het beoogde softwarepakket is een investering in middelen waar meerdere jaren mee gewerkt gaat worden. Het is dan ook essentieel dat het softwarepakket voldoet aan de huidige en toekomstige eisen en wensen. In de praktijk is 12 tot 16 weken door loop tijd geen uitzondering.

Of kijk eerst naar de volgende fase